top of page
thumbnail_karneval2_blurrad.jpg

Årets tema - Hammarkullekarnevalen som immateriellt kulturarv   

 

I den svenska förteckningen Levande traditioner listas immateriella kulturarv i Sverige. Immateriella kulturarv är kulturarv som inte går att röra vid, som ritualer, sånger och traditioner. Levande traditioner är en del av arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet som tillkom år 2003. Sverige skrev under konventionen år 2011 och ska därför löpande arbeta med att främja och sprida kunskap om det immateriella kulturarvet i landet. 

Hammarkullekarnevalen är ett viktigt kulturarv och nu uppmärksammar Kulturvandring i Hammarkullen både den och UNESCO:s immateriella kulturarvskonventions 20-årsjubileum.

 

Hammarkullekarnevalen är unik genom att den inte utgår från en tradition eller ett lands danser och musik, utan har skapats i samspel mellan många olika kulturer i Hammarkullen i Göteborg. Hammarkullen har, i sin tur, präglats av den årliga karnevalen, som sedan 1974 intar gångvägar och gator varje år sista helgen i maj.  

Hammarkullekarnevalens danser tar ofta avstamp i månghundraåriga traditioner. Samtidigt tar karnevalens dansgrupper hela tiden intryck av varandra och av det omgivande samhället. När de över 1 000 dansarna gungar fram genom publikhavet är det varje år ett nytt skådespel.

 

Lär dig mer om immateriellt kulturarv. En kunskapsbank om ett kulturarv som finns överallt, men som inte går att ta på.  här
 

Mer info om Hammarkullekarnevalen här

Karneval
bottom of page