GIBCA Extended 2019 under Kulturvandring i Hammarkullen

Hammarkullen - en sammanflätning av oskiljaktiga olikheter

 

Medverkande konstnärer: Rose-Marie Boufadene, Lorena Montes, Sebastian Villabona, Johan Roman, 11an Visual Art group: Ronak Azeez, Hanna Al Sultani, Sawsen Tawfiq, Faruq Faaiq Omer, Mehdi Al Shawi, Khalid Baban, Samir Fatuhi, Jamil Jabbar.

 

En grupp konstnärer från flera länder verksamma i Göteborg och sammankopplad till Hammarkullen som plats gestaltar biennalens tematik i en grupputställning.

Hammarkullen är en plats som präglas av internationalisering, sammankopplad med det som hänt och händer i världen, med folk från alla kontinenter som kom till Sverige som arbetskraft, som politisk fliktingar, på grund av krig. 

 

Programmet kommer att ge plats åt samtal, musikuppträdande, uppläsning med konstnärer, poeter och författare aktiva i förorterna.

 

Folket hus - Alfons salen -  Hammarkulletorget 62 B

kl. 12 - 17.30

 

GIBCA Extended 2019

Under tio veckor erbjuds publik i regionen, tillresta från Sverige och internationellt, ett rikt utbud av konstupplevelser som alla följer en och samma tematiska röda tråd. GIBCA 2019 och 2021 curateras av Lisa Rosendahl (f.1974, Malmö) frilansande curator och skribent baserad i Berlin. Det curatoriska ramverket kommer att använda sammanflätning som centralt motiv och metod. Titeln på årets biennal är Part of the Labyrinth. 

Alla aktörer i GIBCA Extended medverkar med ett egenproducerat samtidskonstprojekt som tar plats under biennalperioden och som tar spjärn mot
Biennalens tematik.

Titel och tematic

Part of the Labyrinth blir början på en konversation, där tankar och frågeställningar lyfts fram som sedan kan ligga till grund för vidare samtal, relationer och samarbeten. 

 

GIBCA 2021 sammanfaller med Göteborgs 400-årsjubileum, vilket ger tillfälle att rikta blicken mot konsekvenserna av den mekanistiska världsbild som formulerades av filosofer som René Descartes och Marin Merenne i 1620-talets Europa. Hur kan vi förstå vår egen tids utmaningar i relation till de stora ekonomiska och filosofiska skiften som ägde rum under 1600-talet? Vilka världsbilder måste artikuleras idag för att skapa hållbarare relationer mellan människor, arter och kontinenter än de kapitalistiska och industriella förhållningssätt som dominerat de senaste 400 åren?

 

Part of the Labyrinth blir en kontextspecifik utställning vävd mellan i huvudsak fyra olika platser i Göteborg. Varje plats är i sig exempel på hur liv och samhälle sedan moderniteten organiserats genom olika former av separation, distans och binära tankesätt. I utställningen används historien och sammanhanget kring varje enskild utställningsplats som tematiska utgångspunkter, från Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar till Röda Sten Konsthalls industrihistoriska förflutna och den modernistiska estetiken på Göteborgs konsthall.

 

Biennalens titel, Part of the Labyrinth, är lånad från den danska poeten Inger Christensens svar på Descartes axiom ”Jag tänker, alltså är jag” från 1637: ”Jag tänker, / alltså är jag en del / av labyrinten” (ur Brev i april, 1979). Labyrinten i utställningstiteln är tänkt som en bild av korskopplade rum och stigar som kan navigeras från olika håll för att testa ickelinjära sätt att tänka, göra och se. Men den signalerar också en insnärjdhet som inte går att hitta ut ur. Liksom Christensen dikt så uppmärksammar utställningen att vi människor måste förstå oss själva som en självklar del av denna labyrintiska värld och inte bara som dess uttolkare. Vi är labyrinten, och på så sätt även dess medskapare. Det är först när vi till fullo accepterar vår oundvikliga delaktighet, när vi inser att vi är beroende av varandra och vår omgivning, som verklig förändring mot ett hållbarare förhållningssätt blir möjlig.

 

Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA.

  • Black Instagram Icon